WyWrotki

Regulamin sklepu

Ostatnia aktualizacja: 26.01.2024

 1. Informacje ogólne

1.1. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem www.wrotki-wywrotki.pl.

1.2. Administratorem sklepu internetowego jest TUNASTAR Reguła Kazimierz, z siedzibą przy ul. Nowa 47i/1, 39-300 Mielec, NIP: 8141264627.

1.3. Klient może kontaktować się ze sklepem za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@wrotki-wywrotki.pl lub telefonicznie pod numerem +48 578 037 721.

 1. Zamówienia i płatności

2.1. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową sklepu.

2.2. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest podanie wszystkich niezbędnych danych oraz akceptacja Regulaminu.

2.3. Ceny produktów podane na stronie sklepu są cenami brutto.

2.4. Płatności za zamówienia można dokonać za pomocą dostępnych form płatności widocznych podczas składania zamówienia.

 1. Dostawa

3.1. Produkty dostarczane są w formie elektronicznej na podany w zamówieniu adres email.

3.2. Termin dostawy produktów elektronicznych może wynosić do 24h.

 1. Zwroty i reklamacje

4.1. Klient ma prawo do zwrotu produktu w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem.

4.2. Reklamacje dotyczące wad produktu należy zgłaszać w terminie 14 dni od momentu ich stwierdzenia.

4.3. Zwroty i reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres sklep@wrotki-wywrotki.pl lub telefonicznie pod numerem +48 578 037 721.

 1. Ochrona danych osobowych

5.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest TUNASTAR Reguła Kazimierz. Dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Polityką Prywatności dostępną pod adresem www.wrotki-wywrotki.pl/polityka-prywatnosci.

5.2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu.

 1. Postanowienia końcowe

6.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania na stronie sklepu.

6.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty ich ogłoszenia na stronie sklepu.

6.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Regulamin Voucherów

Ostatnia aktualizacja: 12.03.2024

1. Zakres usług obejmowany vouchera:

 • Zakres usług może się różnić w zależności od typu vouchera.
 • Voucher na wydarzenie (Bilet na wydarzenie) uprawnia jedynie do wzięcia udziału w wydarzeniu.
 • Voucher kwotowy do realizacji w lokalu w Rzeszowie ul. Szpitalna 5, można wykorzystać na usługi wejścia na tor wraz z wypożyczeniem sprzętu oraz zajęcia z instruktorem wrotkarni.
 • Voucher kwotowy do realizacji w lokalu w Mielcu ul. Wolności 1, nie pokrywa usług gastronomicznych oraz wypożyczenia sprzętu do jazdy.

2. Typ vouchera:

 • Voucher może być usługowy lub kwotowy, zgodnie z informacjami zawartymi na samym voucherze.

3. Ograniczenia i zasady obowiązujące przy zakupie vouchera:

 • W jednym zamówieniu może znajdować się maksymalnie jeden z każdego typu vouchera z wyłączeniem voucherów na wydarzenia (biletów na wydarzenia).
 • Zakup zwielokrotnionego produktu vouchera kwotowego spowoduje zwielokrotnienie jego ostatecznej kwoty.

4. Ograniczenia obowiązujące przy wykorzystaniu vouchera:

 • Vouchery na wydarzenia (bilety na wydarzenie) można realizować jedynie w czasie trwania wydarzenia, na które zostały zakupione.
 • Vouchery imienne na usługi uprawniają do skorzystania z usług w dowolnym dniu z wyłączeniem wydarzeń, na które do wejścia uprawnia odrębny voucher lub bilet wstępu.

5. Termin ważności:

 • Voucher ważny jest przez 93 dni od daty zakupu. Po upływie tego terminu voucher traci ważność.
 • Voucher na wydarzenie (Bilet na wydarzenie) ważny jest tylko w trakcie wydarzenia, na które został kupiony

6. Zasady/sposób wykorzystania:

 • Voucher należy pobrać z otrzymanej po zakupie wiadomości e-mail.
 • Voucher należy wykorzystać w formie elektronicznej na urządzeniu z wyświetlaczem lub poprzez wydrukowanie go.
 • Voucher należy wykorzystać, poprzez okazanie go sprzedawcy w dowolnym terminie przed upływem jego ważności, lub w dniu wydarzenia w przypadku vouchera na wydarzenie (biletu na wydarzenie).

7. Sposób dostarczenia:

 • Voucher jest dostarczany drogą elektroniczną na podany w zamówieniu adres e-mail.

8. Informacje dodatkowe:

 • Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.
 • W przypadku niewykorzystania całej kwoty vouchera kwotowego, reszta nie jest wypłacana.
 • W przypadku niewystarczających środków vouchera, reszta może zostać uregulowana płatnością na miejscu.
 • Po upłynięciu daty ważności, voucher nie podlega zwrotowi (anulacji).
 • Reklamacje dotyczące vouchera rozpatrywane są zgodnie z ogólnymi zasadami składania i rozpatrywania reklamacji i zwrotów określonymi w regulaminie ogólnym sklepu.
 • Zwroty (anulacje) dotyczące vouchera rozpatrywane są zgodnie z ogólnymi zasadami składania i rozpatrywania reklamacji i zwrotów określonymi w regulaminie ogólnym sklepu.

9. Uwagi końcowe:

 • Niniejszy regulamin voucherów stanowi integralną część ogólnego regulaminu sklepu.
 • W przypadku różnic między regulaminem ogólnym a regulaminem voucherów, zastosowanie ma regulamin voucherów.

Dziękujemy za korzystanie z naszych usług!